Tên đăng nhập

huytran2003

Họ và tên

Huy Trần

Email

tvqh2023@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-20 4:30:50

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500