Tên đăng nhập

phunobi29

Họ và tên

Đỗ Phú

Email

dophuNNMH29@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-20 8:23:50

Bài tập đã đạt

2 701

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500