Tên đăng nhập

mastercoder

Họ và tên

Ngọc Thịnh

Email

volengocthinh079@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-10 23:57:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500