Tên đăng nhập

dalietnguyen

Họ và tên

Nguyễn Nhi

Email

nnnhhhiii342003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-19 17:28:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500