Tên đăng nhập

phanhienuit2003

Họ và tên

Lê Phan Hiển

Email

21520839@gm.uit.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-24 5:42:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500