Tên đăng nhập

hongphucsd2005

Họ và tên

hông phuc

Email

hongphucsd2048@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-11 7:37:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500