Tên đăng nhập

Giangcoder

Họ và tên

Nguyễn Trường Giang

Email

ntg4578830@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-15 12:29:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500