Tên đăng nhập

hungxuhd

Họ và tên

Phạm Thế Hùng

Email

phamthehung8803@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-09 18:01:49

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500