Tên đăng nhập

nttt113

Họ và tên

nguyentrantrongtuyen

Email

tuyenntt.l.2023@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-23 0:44:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500