Tên đăng nhập

dz123

Họ và tên

nguyen ok

Email

nki04984@cdfaq.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-22 3:12:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500