Tên đăng nhập

bnt

Họ và tên

bnt

Email

nguyentienbach99@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-01 8:56:22

Bài tập đã đạt

1 3

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500