Tên đăng nhập

datvn193

Họ và tên

Trần Tiến Đạt

Email

datvn193@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-16 12:27:55

Bài tập đã đạt

1 2 259

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500