Tên đăng nhập

ntnq

Họ và tên

ntnq

Email

nguyenthinhuquyn2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 1:08:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500