Tên đăng nhập

dungkhenn

Họ và tên

dungkhenn

Email

darkakaivn2k8@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-31 13:47:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500