Tên đăng nhập

pth_111

Họ và tên

Phan Thai Hoa

Email

phanthaihoa070707@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-29 9:47:30

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500