Tên đăng nhập

jojinoobz

Họ và tên

hao

Email

jojinoobz@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-26 13:20:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500