Tên đăng nhập

banhminong

Họ và tên

Hồ Hữu Tây

Email

hohuutay23@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-14 13:00:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500