Tên đăng nhập

phucnguyen65041

Họ và tên

nguyenhuuphuc

Email

phucnguyenhuu6504@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-22 9:38:36

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500