Tên đăng nhập

kieen75

Họ và tên

Kieen

Email

kienbl456@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-23 4:03:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500