Tên đăng nhập

bthy_95

Họ và tên

Nguyễn Gia Bảo Thy

Email

nggiabaothy@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-24 3:08:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500