Tên đăng nhập

kentran232

Họ và tên

Trần Nguyễn Anh Khoa

Email

kentran232

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-01 2:13:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500