Tên đăng nhập

kevilstark

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Email

luongloclocloc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-21 13:12:07

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500