Tên đăng nhập

Ntd123

Họ và tên

ntd1005

Email

nguyentridai2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-04-03 1:00:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500