Tên đăng nhập

Nigga

Họ và tên

ABCD

Email

cuongthanhphoto@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-22 3:12:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500