Tên đăng nhập

faketivity

Họ và tên

fextivity

Email

faketivity@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-05-16 3:13:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500