Tên đăng nhập

phongjjnk

Họ và tên

Nguyễn Đoàn Thuận Phong

Email

phongjjnk14@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-16 4:15:00

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500