Tên đăng nhập

DFarm

Họ và tên

Duy Pham

Email

phamminhduy2201@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-21 7:15:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500