Tên đăng nhập

oregano366

Họ và tên

Tô Phú Khang

Email

khangphut64a@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-04 9:03:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500