Tên đăng nhập

LHL24_NguyenNgocKhanh

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Khánh

Email

khanhnguyenngoc20100321@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-04-06 23:37:09

Bài tập đã đạt

1 2

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500