Tên đăng nhập

phuleethanh

Họ và tên

Le Thanh Phu

Email

phuleethanh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-31 5:27:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500