Tên đăng nhập

TRIEUDAIPHU

Họ và tên

Triệu Đại Phú

Email

trieuphudai190@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-04-01 7:40:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500