Tên đăng nhập

noname966

Họ và tên

kientrau

Email

buitrungkienthainguyen@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-05-11 19:16:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500