Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1285 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 4947 ms 16112 K C++ 11 / 8 K Nguyễn Hoàng Sơn 2019-12-22 2:56:10
#103644 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 7245 ms 8668 K C++ 17 / 2 K GJZ 2022-11-22 9:11:37
#65 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 4893 ms 8600 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-11 14:03:11
#1347 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 11424 ms 9200 K C++ 11 / 2 K Lê Công Bách 2019-12-23 0:53:22
#71947 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 4757 ms 8524 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:27:11
#1397 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 4777 ms 8528 K C++ 17 / 2 K Trịnh Nam Anh 2019-12-23 2:44:27
#1281 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 4853 ms 8600 K C++ 11 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2019-12-22 2:52:18
#43292 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 4866 ms 8692 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-08-05 19:14:59
#56307 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 12679 ms 8484 K C++ 17 (Clang) / 1 K classic 2021-11-09 8:22:34
#1360 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 4798 ms 8636 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2019-12-23 1:36:13
#145612 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 8001 ms 8572 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-04-14 10:21:22
#56359 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 5105 ms 16564 K C++ / 1 K Phuoc 2021-11-09 12:09:33
#103643 #1009. MEDIAN - Số trung vị Accepted 100 7336 ms 8796 K C++ 14 / 1 K ........ 2022-11-22 9:11:33


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: