Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#71875 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 360 ms 4596 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:11:53
#77886 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 362 ms 4604 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2022-03-18 12:27:36
#143944 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 388 ms 5516 K C++ 17 / 1 K Ninh Anh Vũ 2023-07-26 9:41:09
#56511 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 391 ms 4732 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-11-10 8:36:45
#143949 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 391 ms 5596 K C++ 17 / 1 K Đặng Huyền Trân 2023-07-26 9:45:53
#143952 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 393 ms 5604 K C++ 17 / 1 K Phạm Thanh Lam 2023-07-26 9:48:38
#143943 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 397 ms 5520 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2023-07-26 9:40:34
#143957 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 404 ms 5628 K C++ 17 / 1 K Ng Duy Anh 2023-07-26 9:51:35
#143954 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 411 ms 5520 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Quốc Việt 2023-07-26 9:48:57
#56407 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 427 ms 5632 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-11-09 15:14:27
#97586 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 471 ms 2916 K C++ 17 (Clang) / 2 K LAM DEP TRAI 2022-11-01 7:12:15
#66575 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 483 ms 6768 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-28 9:24:40
#48217 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 521 ms 6908 K C++ 17 / 2 K hihi 2021-09-18 9:41:23
#163053 #1147. MONEY - Máy in tiền Accepted 100 537 ms 6468 K C++ 17 / 6 K nnhzzz 2023-11-15 12:34:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: