Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#88232 #1202. CTREE - Đếm cây Accepted 100 221 ms 8532 K C++ 17 / 760 B ThMinh 2022-07-24 9:44:31
#77883 #1202. CTREE - Đếm cây Accepted 100 227 ms 9040 K C++ 11 / 1015 B hihihi1 2022-03-18 12:26:47
#58107 #1202. CTREE - Đếm cây Accepted 100 238 ms 9172 K C++ 14 / 860 B Hà Hoàng Hiệp 2021-11-17 13:35:08
#58256 #1202. CTREE - Đếm cây Accepted 100 253 ms 8592 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-18 7:12:16
#71880 #1202. CTREE - Đếm cây Accepted 100 260 ms 8660 K C++ 14 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:12:35
#57416 #1202. CTREE - Đếm cây Accepted 100 269 ms 8188 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-11-15 2:56:56
#88240 #1202. CTREE - Đếm cây Accepted 100 310 ms 18776 K C++ 11 / 971 B LAM DEP TRAI 2022-07-24 10:13:56
#53243 #1202. CTREE - Đếm cây Accepted 100 525 ms 15848 K C++ 14 / 1 K Wu Nguyen 2021-10-25 12:09:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: