#1338. INVITE - MỜI XEM PHIM

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Bài tập thầy Nguyễn Thanh Bình Ôn ĐT Hải Phòng T10/2020

Rạp chiếu phim đang chiếu một bộ phim mới ra mắt trong dịp hè. Đức muốn mời Nhung - cô lớp trưởng lớp Tin mà cậu ta rất thích, đi xem bộ phim này. Nhưng xem ra mọi việc không đơn giản như vậy.

N bạn trong lớp tin, đánh số từ 1 đến N , Nhung mang số 1 . Trong lớp có nhiều nhóm bạn khác nhau: nhóm yêu nhạc, nhóm thích cầu lông, bóng rổ, thời trang, .... Một qui tắc bất thành văn của tất cả các nhóm là "Không để ai lẻ loi một mình". Điều này có nghĩa là nếu một nhóm có K người mà Đức đã mời K-1 người đi xem phim thì bắt buộc phải mời người thứ K đi xem (!!!).

Biết danh sách các thành viên của tất cả các nhóm. Hãy xác định số lượng người tối thiểu mà Đức phải mời đi xem phim nếu như muốn mời Nhung đi xem.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương N (số bạn trong lớp) và G là số lượng nhóm (N≤10^6, G≤250000) ;
  • G dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả danh sách các thành viên của một nhóm: Bắt đầu là S - số lượng thành viên trong nhóm theo sau đó là S số nguyên là số hiệu các thành viên trong nhóm (các số nguyên này nằm trong khoảng 1...N ).

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số lượng người tối thiểu mà Đức mời đi xem phim.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10 4
2 1 3
2 3 4
6 1 2 3 4 6 7
4 4 3 2 1
Dữ liệu ra:
4