Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#14046 #1354. PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ Accepted 100 163 ms 2688 K C++ 14 / 1 K lê tiến dũng 2020-11-10 12:16:12
#72157 #1354. PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ Accepted 100 163 ms 2684 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:25:55
#14041 #1354. PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ Accepted 100 221 ms 1920 K C++ 17 / 2 K Hoàng Đức Mạnh 2020-11-10 11:34:43
#14775 #1354. PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ Accepted 100 231 ms 1988 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Tiến Hải 2020-11-12 17:35:03
#14073 #1354. PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ Accepted 100 277 ms 2688 K C++ 14 / 1 K Bùi Xuân Tùng 2020-11-10 14:01:59
#14049 #1354. PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ Accepted 100 884 ms 1084 K C++ / 2 K Đủ 2020-11-10 12:20:29


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: