Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#15023 #1387. CHECKIN - Check In Accepted 100 589 ms 3120 K C++ 14 / 680 B Hà Hoàng Hiệp 2020-11-13 14:57:08
#15057 #1387. CHECKIN - Check In Accepted 100 593 ms 3032 K C++ 14 / 2 K Bùi Huy Dược 2020-11-13 17:59:46
#68150 #1387. CHECKIN - Check In Accepted 100 605 ms 3028 K C++ 11 / 825 B Duong Thao 2022-01-06 3:03:21
#72298 #1387. CHECKIN - Check In Accepted 100 605 ms 3060 K C++ 17 / 710 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:37:52
#15029 #1387. CHECKIN - Check In Accepted 100 610 ms 5708 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-13 15:18:17
#15078 #1387. CHECKIN - Check In Accepted 100 610 ms 5700 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-14 1:51:30
#69180 #1387. CHECKIN - Check In Accepted 100 615 ms 3036 K C++ 14 / 636 B An Khánh Nguyễn 2022-01-14 1:53:10
#21832 #1387. CHECKIN - Check In Accepted 100 625 ms 5700 K C++ 14 / 949 B Hoàng Quang Tùng 2020-12-15 15:06:00
#15022 #1387. CHECKIN - Check In Accepted 100 885 ms 3144 K C++ 14 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-11-13 14:54:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: