Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72256 #1440. FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé Accepted 100 561 ms 1020 K C++ 11 (NOI) / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:34:57
#16188 #1440. FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé Accepted 100 647 ms 1084 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-21 14:56:17
#16152 #1440. FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé Accepted 100 658 ms 1884 K C++ 17 / 3 K fukinshit 2020-11-21 13:46:24
#21825 #1440. FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé Accepted 100 735 ms 2016 K C++ 14 / 1 K Hoàng Quang Tùng 2020-12-15 15:00:06
#147363 #1440. FISHPOOL - Cá lớn nuốt cá bé Accepted 100 2805 ms 64724 K Python 3 / 642 B Phạm Khải 2024-04-28 5:21:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: