Tên đăng nhập

Zeus

Họ và tên

Phạm Khải

Email

khaipham.170107@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-15 7:38:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500