Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#7056 #448. DPLINES2 – Dàn văn bản Accepted 100 121 ms 640 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-05-07 8:19:39
#2991 #448. DPLINES2 – Dàn văn bản Accepted 100 36 ms 640 K C++ 11 / 4 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-01-11 17:41:47
#141272 #448. DPLINES2 – Dàn văn bản Accepted 100 29 ms 520 K C++ 14 / 1 K Mới tập code :>> 2024-03-14 9:46:06
#45457 #448. DPLINES2 – Dàn văn bản Accepted 100 40 ms 472 K C++ 14 / 950 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-26 3:27:02
#55665 #448. DPLINES2 – Dàn văn bản Accepted 100 58 ms 412 K C++ 14 / 954 B hihihi1 2021-11-06 7:43:56
#35383 #448. DPLINES2 – Dàn văn bản Accepted 100 43 ms 388 K C++ 17 / 998 B Trùm CUỐI 2021-04-20 9:39:38
#36390 #448. DPLINES2 – Dàn văn bản Accepted 100 41 ms 384 K C++ / 978 B Đặng Thái Sơn 2021-05-07 3:35:50
#119440 #448. DPLINES2 – Dàn văn bản Accepted 100 51 ms 380 K C++ 11 (NOI) / 935 B Khangg 2023-12-22 15:37:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: