Tên đăng nhập

khangdayy

Họ và tên

Khangg

Email

khangday19@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 0:58:49

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500