Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44329 #477. DPKESACH – Giá sách Accepted 100 39 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex-_- 2021-08-17 5:22:04
#57514 #477. DPKESACH – Giá sách Accepted 100 43 ms 380 K C++ 17 / 6 K hihihi1 2021-11-15 11:37:47
#50002 #477. DPKESACH – Giá sách Accepted 100 48 ms 476 K C++ 17 / 620 B Hà Hoàng Hiệp 2021-10-05 14:54:09
#50006 #477. DPKESACH – Giá sách Accepted 100 49 ms 400 K C++ 17 / 845 B Phạm Thế Phong 2021-10-05 16:45:09
#59963 #477. DPKESACH – Giá sách Accepted 100 54 ms 444 K C++ 11 / 851 B CTP_NGUYENTUNGLAM 2021-11-28 22:27:17
#38508 #477. DPKESACH – Giá sách Accepted 100 56 ms 476 K C++ 17 (Clang) / 563 B vuvanhung 2021-06-06 8:23:18
#45322 #477. DPKESACH – Giá sách Accepted 100 782 ms 26060 K Python 3 / 356 B ra 2021-08-25 6:48:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: