Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#17579 #504. GOLFYARD – Sân Golf Accepted 100 248 ms 356 K C++ 11 / 2 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-11-27 12:52:00
#57533 #504. GOLFYARD – Sân Golf Accepted 100 283 ms 384 K C++ 14 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:42:58
#6044 #504. GOLFYARD – Sân Golf Accepted 100 318 ms 9188 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-04-21 15:10:56
#85545 #504. GOLFYARD – Sân Golf Accepted 100 436 ms 8140 K C++ 17 (Clang) / 2 K hihi 2022-06-11 14:37:29
#8717 #504. GOLFYARD – Sân Golf Accepted 100 440 ms 8160 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-20 15:21:00
#136401 #504. GOLFYARD – Sân Golf Accepted 100 441 ms 5208 K C++ / 2 K Lê Thanh Liêm 2024-02-23 1:01:48
#72013 #504. GOLFYARD – Sân Golf Accepted 100 458 ms 5208 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:38:49
#8908 #504. GOLFYARD – Sân Golf Accepted 100 461 ms 8140 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-09-30 8:18:15
#8910 #504. GOLFYARD – Sân Golf Accepted 100 473 ms 8244 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-09-30 8:26:02
#52536 #504. GOLFYARD – Sân Golf Accepted 100 474 ms 13180 K C++ / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-21 13:18:27


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: