Tên đăng nhập

thanhliem40

Họ và tên

Lê Thanh Liêm

Email

THANHLIEM40

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 12:22:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500