Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#149463 #5152. AREA Accepted 100 258 ms 6116 K C++ 11 (NOI) / 2 K Ninh Anh Vũ 2024-05-09 16:19:46
#149444 #5152. AREA Accepted 100 275 ms 5052 K C++ 17 / 1 K Quốc Hưng 2024-05-09 15:07:22
#149138 #5152. AREA Accepted 100 284 ms 5096 K C++ 17 / 2 K Cơm Sườn Quận 7 2024-05-08 6:46:00


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: