Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#42131 #681. COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất Accepted 100 70 ms 5492 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-07-11 7:14:06
#25044 #681. COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất Accepted 100 79 ms 5572 K C++ 11 / 924 B shabipilamew 2021-01-05 13:15:04
#8617 #681. COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất Accepted 100 86 ms 9664 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-09-17 8:16:47
#82508 #681. COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất Accepted 100 87 ms 5240 K C++ 11 / 1 K L H D 2022-04-25 13:21:46
#76877 #681. COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất Accepted 100 88 ms 5576 K C++ 17 / 924 B hihihi1 2022-03-09 0:26:59
#39015 #681. COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất Accepted 100 89 ms 5264 K C++ 14 / 2 K Vân Phong 2021-06-16 9:37:07
#146615 #681. COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất Accepted 100 90 ms 5356 K C++ 17 / 533 B 🐄 2024-04-20 16:09:20
#66138 #681. COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất Accepted 100 92 ms 5872 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-23 9:34:08
#114503 #681. COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất Accepted 100 92 ms 5972 K C++ 17 / 966 B Bùi Thành Long 2023-01-04 7:03:24
#8610 #681. COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất Accepted 100 282 ms 5248 K C++ 14 / 885 B Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-16 15:32:01


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: