Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#90697 #857. JUMPING - Khỉ con học nhảy Accepted 100 572 ms 37744 K C++ 17 / 2 K Thu Tran 2022-08-30 9:42:06
#90436 #857. JUMPING - Khỉ con học nhảy Accepted 100 980 ms 92388 K C++ 17 / 2 K GRYPHON_K10 2022-08-26 14:14:44
#77638 #857. JUMPING - Khỉ con học nhảy Accepted 100 1133 ms 14172 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2022-03-15 13:15:41
#69908 #857. JUMPING - Khỉ con học nhảy Accepted 100 1139 ms 14204 K C++ 17 / 1 K hihi 2022-01-20 4:45:01
#72214 #857. JUMPING - Khỉ con học nhảy Accepted 100 1235 ms 14220 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:32:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: