Tên đăng nhập

itk10_ducquan

Họ và tên

GRYPHON_K10

Email

quanitk10@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-17 6:30:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500