#852. SUMMAX3 - Dán tranh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Để trang trí căn phòng của mình, T3N quyết định mua về một bức tranh thật đẹp, do là người yêu thiên nhiên nên bức tranh T3N chọn có dạng đồ thị cây có N đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến N . Để dán bức tranh lên tường, T3N cần cho keo dán vào các đỉnh của cây, mỗi đỉnh i mất chi phí a_i . Để đảm bảo bức tranh hình cây được dán chắc chắn thì mỗi cạnh của cây đều phải được dán ít nhất tại một đầu. Hãy giúp T3N tính chi phí tối thiểu để dán được bức tranh của mình lên tường nhé!

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên ghi số $N là số đỉnh của cây;
  • Dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương a_1, a_2, \ldots, a_N là các số được gán với các đỉnh theo thứ tự;
  • Dòng tiếp theo có N số p_1, p_2, \ldots, p_N thể hiện có đường đi từ đỉnh i đến p_i với 0\le p_i \le N ( p_i=0 thì đỉnh i là gốc cây).

Dữ liệu ra:

  • Một số duy nhất là chi phí dán tranh nhỏ nhất có thể.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

14
3 2 1 10 1 3 9 1 5 3 4 5 9 8
0 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 7 7

Dữ liệu ra:

23

Giới hạn:

  • N \le 2\times 10^5; a_i \le 10^9 .